Expertstöd

Hur ska man organisera vård- och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa?


Vi skräddarsyr stöd utifrån era behov – på region, kommun och verksamhetsnivå. I koncepten ingår också kartläggning och uppföljning. Vi ger även stöd till ideella organisationer.

* Vilken struktur krävs för att din kommun eller region ska möta äldres psykiska hälsa och ohälsa?
* Hur kan du utbilda din personal och vilka utbildningar kan rekommenderas?
​​​​​​​
Vad är er värdegrund? Hur vet besökaren, boende och omsorgstagare att de är just hos er? Hur märks er värdegrund i mötet med verksamheten och personalen.


Expertstöd

Vi bidrar också till expertstöd/kunskapsstöd till myndigheter, forskare m fl genom underlag, deltagare i referens/expertgrupper. Vi läser, skriver och deltar

Boka

Kontakta oss så skräddarsyr vi det du behöver.

​​​​​​​Boka in oss för ett uppdrag