Med anledning av Corona-Covid-19
Vi följer liksom övriga samhället Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att inte gå till arbetet vid minsta misstanke om förkylning, undvika resor och sociala kontakter som innebär risk för smittspridning, framförallt för äldre personer och personer som tillhör någon riskgrupp. Vi följer självfallet riktlinjer för vad som gäller hygien .#tvättatassarna
För prsoner som är 65 år eller äldre finns en särskild Äldrelinje, MIND, som erbjuder möjlighet till medmänskliga samtal. Vi uppmanar nu alla att vara kreativa och empatiska i en tid då vi också har möjlighet att visa medmänsklighet och solidaritet.OBS! Från I april kan du nominera till 2020 års Etikpris

Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som bildades 2010 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Syftet är att lyfta området Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Omvårdnadsinstitutet arbetar idag inom fler områden - äldre, psykisk hälsa, existentiell hälsa och pedagogik. Omvårdnadsinstitutet är ofta anlitade som föreläsare,  i expertråd, referensgrupper eller som rådgivare till kommuner, regioner, ideella organisationer och lärosäten. 
Omvårdnadsinstitutet är ett etiskt och klimatsmart företag. 


Omvårdnadsinstitutet

Kunskap - Erfarenhet - Passion

Utbildning & Föreläsning

Föreläsningar, workshop och handledning

Konferens & Workshop

Konferens, panel och workshop

Expertstöd

Expert- och referensmedverkan

Omvårdnadsinstitutets Etikpris


Omvårdnadsinstitutets Etikpis delas årligen ut till en person som i sitt arbete med äldre personer, i en etiskt utmanande situation, stått upp för den äldre personens värdighet och självbestämmande

Nominera till 2020 års pris från och med 1 april 2020

Några av våra partners