GOTT NYTT ÅR! VÄLKOMMEN 2024
​​​​​​​
Ett år för ökad insikt och fördjupning

En av de saker som vi ofta lyfter är behovet av att under en viss del av livet - lägga saker och ting till rätta. Lägga livet till rätta och hitta en försonande plats att livet trots allt var gott nog. Vi befinner oss som människor och företag just där. I en fas då vi kommer vidga samarbetsytorna, fördjupa oss i det som kräver eftertanke och lämna över det som behöver nya krafter. En konkret sak är att vi kommer tillsammans med Ludvig Eriksson och Erik Martling på MDV-välfärdteknik fördjupa tanken om hur produkt och tjänst kan utvecklas tillsammans för enskildas bästa. Vi kommer också att arbeta med en systematisering av de erfarenheter och arbetssätt som vi tagit fram under åren. Och i höst kan vi förhoppningsvis erbjuda ett utvecklingsprogram för de som arbetar med utveckling av insatser riktade till äldre med psykisk ohälsa.

Slutligen - som ett tack till er alla som vi haft glädjen att samarbeta med under 2023 skickar vi en gåva till Ing-Marie Wieselgrens stiftelse Ing-Marie Wieselgrens Stiftelse (stiftelsenimwieselgren.se)

OM OSS!
Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som bildades 2010 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Syftet är att lyfta området Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Omvårdnadsinstitutet arbetar idag inom fler områden - äldre, psykisk hälsa, existentiell hälsa, retorik och pedagogik. Omvårdnadsinstitutet är ofta anlitade som föreläsare,  i expertråd, referensgrupper eller som rådgivare till kommuner, regioner, ideella organisationer och lärosäten. 
Omvårdnadsinstitutet är ett etiskt och klimatsmart företag. 


Omvårdnadsinstitutet

Kunskap - Erfarenhet - Passion

Utbildning & Föreläsning

Föreläsningar, workshop och handledning

Konferens & Workshop

Konferens, panel och workshop

Expertstöd

Expert- och referensmedverkan

Omvårdnadsinstitutets Etikpris

Vi har haft en paus under Covid-19 - men i år är det möjligt att nominera till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2024
​​​​​​​
Omvårdnadsinstitutets Etikpis delas årligen ut till en person som i sitt arbete med äldre personer, i en etiskt utmanande situation, stått upp för den äldre personens värdighet och självbestämmande

Nominera till 2024 års pris med start 14 augusti

Några av våra partners