I samhällets tjänst!
Tiden går fort och redan är vi två månader in på 2023. Världen har öppnat sig efter pandemin för fysiska möten samtidigt som vi har tagit med pss alla fantastiska digitala verktyg från pandemin. Vi erbjuder allt oftare inspelade föreläsningar eller digitala föreläsningar. Det fungerar bättre än vad någon av oss kunde tro t.om. en heldag tillsammans med fantastiska socionomstudenter på Gävle högskola. Så välkommen att höra av dig om du är intresserad av nygamla sätt att arbeta.


Det är aldrig för sent att utvecklas!

Ett av de teman vi ofta föreläser kring är att det är aldrig för sent att må bra eller bättre. Vi har erfarit att det också gäller modet att testa nya saker. Och det kan ibland vara långt utanför komfortfzonen. Susanne - en av omvårdnadsinstitutets ägare och anshtällda är nu färdigutbildad instruktör i Jumping Fitness. Det har lett till ytterligare ett samarbete med Loreto Dance&Fitness där Omvårdnadsinstitutets huvuduppdrag kombinerats med jumping. På fredagar i Nynäshamn har det nu startat en grupp med mogna deltagare i Jumping Fitness Gold. En variant på traditionell jumping med fokus på balans. Vi har också mätt balans vid start och kommer följa upp det i maj. Det viktigaste är också gemenskapen före och efter träningspasset med fika och nybakad kaka.

Samarbetet med Omsorgsförmedlingen och MDV-välfärdsteknik har fortsatt att fördjupas  för att ta vården och omsorgen om äldre personer in i framtiden. En framtid som börjar nu!

OM OSS!
Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som bildades 2010 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Syftet är att lyfta området Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Omvårdnadsinstitutet arbetar idag inom fler områden - äldre, psykisk hälsa, existentiell hälsa, retorik och pedagogik. Omvårdnadsinstitutet är ofta anlitade som föreläsare,  i expertråd, referensgrupper eller som rådgivare till kommuner, regioner, ideella organisationer och lärosäten. 
Omvårdnadsinstitutet är ett etiskt och klimatsmart företag. 


Kunskap - Erfarenhet - Passion

Omvårdnadsinstitutet

Utbildning & Föreläsning

Föreläsningar, workshop och handledning

Konferens & Workshop

Konferens, panel och workshop

Expertstöd

Expert- och referensmedverkan

Omvårdnadsinstitutets Etikpris

Vi har haft en paus under Covid-19 - men nästa år är det möjligt att nominera till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2022
​​​​​​​
Omvårdnadsinstitutets Etikpis delas årligen ut till en person som i sitt arbete med äldre personer, i en etiskt utmanande situation, stått upp för den äldre personens värdighet och självbestämmande

Nominera till 2022 års pris från och med 1 april 2022

Några av våra partners