Samhället öppnar upp igen!
Det har varit - och är till stor del fortfarande - omtumlande tid för oss all. Vi har inte rest, haft fysiska föreläsningar eller möten på nästan ett och halvt år. Men vi har inte varit sysslolösa - tvärtom. Vi ställde inte in - vi ställde om! Vi lärde oss att via Zoom kunde vi genomföra föreläsningar och workshops nästan lika bra som fysiska möten. Vi har också kunnat göra föreläsningsfilmer och inte minst har vi kunnat finnas till för fler genom att det är enkelt att koppla upp sig oavsett var man befinner sig. Alla dessa erfarenheter och möjligheter kommer vi att behålla och utveckla även om vi nu också kan börja resa igen. 

Så - välkomna att höra er! Vi kan komma till dig - digitalt och fysiskt - på det sätt som du och vi tycker blir det bästa sättet att mötas. 


Ny samarbetspartner

I år har vi påbörjat ett samarbete med Omsorgsförmedlingen. Ett jättespännande arbete för att rusta och stödja unga sommarvikarier inom vård och omsorg om äldre personer. 

OM OSS!
Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som bildades 2010 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Syftet är att lyfta området Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Omvårdnadsinstitutet arbetar idag inom fler områden - äldre, psykisk hälsa, existentiell hälsa, retorik och pedagogik. Omvårdnadsinstitutet är ofta anlitade som föreläsare,  i expertråd, referensgrupper eller som rådgivare till kommuner, regioner, ideella organisationer och lärosäten. 
Omvårdnadsinstitutet är ett etiskt och klimatsmart företag. 


Omvårdnadsinstitutet

Kunskap - Erfarenhet - Passion

Utbildning & Föreläsning

Föreläsningar, workshop och handledning

Konferens & Workshop

Konferens, panel och workshop

Expertstöd

Expert- och referensmedverkan

Omvårdnadsinstitutets Etikpris

Vi har haft en paus under Covid-19 - men nästa år är det möjligt att nominera till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2022
​​​​​​​
Omvårdnadsinstitutets Etikpis delas årligen ut till en person som i sitt arbete med äldre personer, i en etiskt utmanande situation, stått upp för den äldre personens värdighet och självbestämmande

Nominera till 2022 års pris från och med 1 april 2022

Några av våra partners