Det är aldrig för sent ...
​​​​​​​
Det är aldrig för sent att må bra, pröva och ompröva sitt liv i stort som smått. Vi fortsätter ett spännande arbete med nya och gamla samarbeten. Det är särskilt roligt att få besöka alla spännande seniormässor runt om i landet. Goda exempel på hur man kan kombinera glädje och allvar. Vi medverkar ofta med teman som - att det är aldrig för sent att må bra och hur man kan vaccinera sig mot ensamhet. Vi har också nya planer och har påbörjat en förberedande kurs för att utbilda oss och vår hund Igor till besöks-/vårdhundspar. Det är en spännande resa där inte minst vi med två ben får lära oss att kommunicera ärligt och yssnande. SÅ om du är intresserad av ta emot oss när vi ska göra praktik hör av dig info@omvardnadsinstitutet.se.

Välkomna!   OM OSS!
Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som bildades 2010 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Syftet är att lyfta området Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Omvårdnadsinstitutet arbetar idag inom fler områden - äldre, psykisk hälsa, existentiell hälsa, retorik och pedagogik. Omvårdnadsinstitutet är ofta anlitade som föreläsare,  i expertråd, referensgrupper eller som rådgivare till kommuner, regioner, ideella organisationer och lärosäten. 
Omvårdnadsinstitutet är ett etiskt och klimatsmart företag. 


Omvårdnadsinstitutet

Kunskap - Erfarenhet - Passion

Utbildning & Föreläsning

Föreläsningar, workshop och handledning

Konferens & Workshop

Konferens, panel och workshop

Expertstöd

Expert- och referensmedverkan

Omvårdnadsinstitutets Etikpris

Vi har haft en paus under Covid-19 - men i år är det möjligt att nominera till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2024
​​​​​​​
Omvårdnadsinstitutets Etikpis delas årligen ut till en person som i sitt arbete med äldre personer, i en etiskt utmanande situation, stått upp för den äldre personens värdighet och självbestämmande

Nominera till 2024 års pris med start 14 augusti

Några av våra partners