Psykiatrifondens pris för att motverka fördomar mot psykisk ohälsa
Vi är jätteglada - Susanne Rolfner Suvanto tilldelades i år Psykiatrifondens stora fördomspris för arbetet med att öka kunskapen om äldre personers psykiska (o)hälsa. - Det är en ära och glädje och kommer betyda mycket för området, säger Susanne som återigen reser genom landet för att föreläsa och inspirera.
​​​​​​​Det är aldrig för sent att utvecklas!

Ett av de teman vi ofta föreläser kring är att det är aldrig för sent att må bra eller bättre. Vi har erfarit att det också gäller modet att testa nya saker. Och det kan ibland vara långt utanför komfortfzonen. Susanne - en av omvårdnadsinstitutets ägare och anshtällda är nu färdigutbildad instruktör i Jumping Fitness. Det har lett till ytterligare ett samarbete med Loreto Dance&Fitness där Omvårdnadsinstitutets huvuduppdrag kombinerats med jumping. På fredagar i Nynäshamn har det nu startat en grupp med mogna deltagare i Jumping Fitness Gold. En variant på traditionell jumping med fokus på balans. Vi har också mätt balans vid start och kommer följa upp det i maj. Det viktigaste är också gemenskapen före och efter träningspasset med fika och nybakad kaka.

Samarbetet med Omsorgsförmedlingen och MDV-välfärdsteknik har fortsatt att fördjupas  för att ta vården och omsorgen om äldre personer in i framtiden. En framtid som börjar nu!

OM OSS!
Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som bildades 2010 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Syftet är att lyfta området Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Omvårdnadsinstitutet arbetar idag inom fler områden - äldre, psykisk hälsa, existentiell hälsa, retorik och pedagogik. Omvårdnadsinstitutet är ofta anlitade som föreläsare,  i expertråd, referensgrupper eller som rådgivare till kommuner, regioner, ideella organisationer och lärosäten. 
Omvårdnadsinstitutet är ett etiskt och klimatsmart företag. 


Omvårdnadsinstitutet

Kunskap - Erfarenhet - Passion

Utbildning & Föreläsning

Föreläsningar, workshop och handledning

Konferens & Workshop

Konferens, panel och workshop

Expertstöd

Expert- och referensmedverkan

Omvårdnadsinstitutets Etikpris

Vi har haft en paus under Covid-19 - men nästa år är det möjligt att nominera till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2022
​​​​​​​
Omvårdnadsinstitutets Etikpis delas årligen ut till en person som i sitt arbete med äldre personer, i en etiskt utmanande situation, stått upp för den äldre personens värdighet och självbestämmande

Nominera till 2023 års pris med start 14 augusti

Några av våra partners