Områden

Utbildning & föreläsning


Föreläsningar om äldre och psykisk hälsa och ohälsa för både små och stora grupper. Föreläsningarna skräddarsys efter behov och målgrupp. Exempel på uppdrag – högskoleutbildning, föreläsningar och utbildning av stora och små arbetsgrupper, allmänhet och ideella organisationer.
Föreläsningar och utbildning ges också inom områdena existenstiella perspektiv, etik, kvalitet och samverkan.

Konferensmedverkan


Vi har lång erfarenhet av att moderera konferenser, leda workshops och delta i paneldebatter. Vårt arbetssätt är att skapa ett varmt samtalsklimat och där deltagarna stärks i sin tro att världen trots allt är ganska god.

Verksamhetsutveckling


Hur ska man organisera vård- och omsorg om äldre personer med psykisk ohälsa? Vi skräddarsyr stöd utifrån era behov – på region, kommun och verksamhetsnivå. I koncepten ingår också kartläggning och uppföljning.
Vad är er värdegrund? Hur vet besökaren, boende och omsorgstagare att de är just hos er? Hur märks er värdegrund i mötet med verksamheten och personalen.