Etikpriset

Etikpriset har instiftats till minne av föräldrarna till Omvårdnadsinstitutets ägare.


Erfarenheten av att vara anhörig finns minnen av möten med fantastiska människor som ofta i tystnad utfört betydelsefulla handlingar som verkligen gjort skillnad. Och inte sällan i etiskt utmanande situationer där det funnits behov av att upprätthålla värdighet i bemötande med den äldre personen, anhöriga, arbetskamrater och chefer.