Nominera


Du kan börja nominera till 2022 års pris den 1 april 2022! Nomineringar tas emot fram t o m den 8 november. Vinnare tillkännages den 18 november  2020.


Vem kan nomineras?

Personer som i sitt arbete möter äldre personer. Anställningen kan omfatta alla vård- och omsorgsinriktningar, landsting, kommun, privat verksamhet och alla yrkeskategorier.

Vem kan nominera?

Den som kan nominera är kollegor, chefer, anhöriga och motsvarande. En person kan inte nominera sig själv eller en nära anhörig, god vän.

Vad ska man skriva i nomineringen?

Beskriv en situation eller arbetssätt som den nominerade är eller har varit i där den äldre personens självbestämmande, värdighet och inflytande säkerställts. Situationen och arbetssättet ska vara sådant att det också är eller har varit utmanande för den nominerade samtidigt som personen kunnat visa kollegor och chefer samma goda människosyn och bemötande som den äldre personen.
​​​​​​​

Hur går det till att nominera?

Nomineringen ska innehålla:
  • Namn och kontaktuppgifter på den som nominerar
  • Namn och kontaktuppgifter på den nominerade
  • En detaljerad beskrivning enligt vad som anges under rubriken ”vad ska man skriva i nomineringen?”
  • Bekräftelse på att den nominerade är informerad om nomineringen
  • Nomineringen skickas in via formuläret nedan.

​​​​​​​Vad är priset?

Priset uppgår till 5 000 kronor och diplom som delas ut personligen till pristagaren på dennes arbetsplats.

Skicka in in nominering

Mer om Etikpriset