Om oss

Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag 


Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som sedan 2010 leds av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Företaget strävar efter att i samarbete med andra förmedla kunskap, erfarenhet på ett passionerat sätt. Vi är övertygade om att det inte var bättre förr och att det därför kan bli ännu bättre.
Våra uppdragsgivare består av många olika organisationer, föreningar, myndigheter, företag och huvudmän. 

Vi vill bidra till utveckling och kunskap. Men också bidra till att stärka och påvisa hur mycket gott arbete som görs varje dag. Det som sällan lyfts!
​​​​​​​


Uppdragsgivare 

 • Kommuner - Ale, Örebro, Luleå, Gällivare, Simrishamn, Göteborg Södermalm SDF, 
 • Regioner - Göteborg, Gotland, Jämtland , Västerbotten ...
 • Myndighet - Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten ...
 • Universitet/Högskola - Karolinska Institutet, Gävle Högskola, Röda Korsets högskola ...
 • Företag  - SEKOIA, Omsorgsförmedlingen, Vardaga Allmännyttan ...
 • Organisationer - SKR, MIND, NSPH, Vuxenskolan, Sensus , ABF, PRO, SPf-seniorerna, Suicide Zero, 1,6  & 2,6 miljonersklubben, S:T Lukas ...


Susanne Rolfner Suvanto

Verksamhetsansvarig/delägare
Leg.sjuksköterska inriktning psykiatri/Fil.mag i hälsopedagogik/Fil.masterHistoria


Susanne Rolfner Suvanto är föreläsare, författare och skribent

Meriter

 • Statlig utredare SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer
 • Utbildningskoordinator, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Senior utredare Socialstyrelsen
 • Politiskt sakkunnig, Socialdepartementet
 • Vårdchef
Författare till flera böcker om äldre och psykisk ohälsa. Uppdrag som expert/referens i bl.a Nordiska rådets expertgrupp psykisk hälsa, ledmot i ARCs (Aging Research Center) styrgrupp

Anna-Liisa Suvanto

Pedagogiskt ansvarig/delägare
Leg.sjuksköterska, pol.mag och fil.mag
Universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet

Anna-Liisa Suvanto är pedagog, sjuksköterska och handledare. Utbildning i existentiella samtal - Södertörns högskola; Svenska som andraspråk - Stockholms universitet
​​​​​​​

Meriter

 • Man är väl inte elak och gör ingenting – om fysiska begränsningsåtgärder i äldreomsorgen. Rapport för Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
 • För vems skull? Om fysiska begränsningsåtgärder  (delförfattare)  Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum
 • Äldre sverigefinnar och krig i antologin äldres psykiska ohälsa, tillsammans med Kristiina Heikkilä