En oerhörd förlust och sorg!
Den 6 juli på kvällen kom ett SMS - Ing-Marie Wieselgren är död. Mördad på öppen gata under Almedalen i Visby. Sorgen slog till med en oanad kraft och tanken gick självfallet till hennes familj, nära och kära. Men Ing-Maries unika person var någon som också betytt mycket för oss. I vår verksamhet men framförallt som människor. Och bara ett par veckor innan hon mördades satt hon vid vårt köksbord. Vi hade då haft lite tätare kontakt bl.a. för att Delarenan om Äldres psykiska hälsa skulle sjösättas. 
Nu har det gått en tid och det är dags att fortsätta med allt som planerats. Vi ser framemot det.  Men i hjärtat finns ett tomrum och det är som det ska när en älskade människa lämnat oss.


Nytt uppdrag och nya samarbeten

Susanne - en av omvårdnadsinstitutets grundare och ägare - blev i maj vald till Förbundsordförande för S:t Lukas i Sverige. Otroligt hedersamt och ett uppdrag vars område ligger nära Omvårdnadsinstitutets verksamhetsfält.  Susanne sitter också sedan en tid i MDV-tekniks styrelse. Ett företag som satsar på toaletter och annan utrustning i badrum för att stärka människors integritet och självbestämmande. Ett väldigt roligt samarbete som även innebär att Omvårdnadsinstitutet erbjuder workshops och utbildningar om att hjälpa och stödja en människa som har behov av hjälp i intima situationer. 

OM OSS!
Omvårdnadsinstitutet är ett kunskapsföretag som bildades 2010 av Susanne Rolfner Suvanto och Anna-Liisa Suvanto. Syftet är att lyfta området Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Omvårdnadsinstitutet arbetar idag inom fler områden - äldre, psykisk hälsa, existentiell hälsa, retorik och pedagogik. Omvårdnadsinstitutet är ofta anlitade som föreläsare,  i expertråd, referensgrupper eller som rådgivare till kommuner, regioner, ideella organisationer och lärosäten. 
Omvårdnadsinstitutet är ett etiskt och klimatsmart företag. 


Omvårdnadsinstitutet

Kunskap - Erfarenhet - Passion

Utbildning & Föreläsning

Föreläsningar, workshop och handledning

Konferens & Workshop

Konferens, panel och workshop

Expertstöd

Expert- och referensmedverkan

Omvårdnadsinstitutets Etikpris

Vi har haft en paus under Covid-19 - men nästa år är det möjligt att nominera till Omvårdnadsinstitutets Etikpris 2022
​​​​​​​
Omvårdnadsinstitutets Etikpis delas årligen ut till en person som i sitt arbete med äldre personer, i en etiskt utmanande situation, stått upp för den äldre personens värdighet och självbestämmande

Nominera till 2022 års pris från och med 1 april 2022

Några av våra partners